top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. POPIS ČINNOSTI

Firma DOBEST s.r.o. poskytuje individuální doučování a lekce.

2.VÝBĚR LEKTORA

Výběr lektora proběhne na základě vyplnění formuláře na stránkách www.dobest.cz, emailové, telefonické, či jiné komunikace. Zákazník má právo požádat o výměnu lektora, a to nejpozději týden před plánovaným termínem lekce.

3.PLATBA

Platba probíhá předem převodem na účet. Lze si předplatit i více lekcí. Platí se plná cena za každou započatou hodinu.

4.REKLAMACE, PŘEKÁŽKA PRŮBĚHU LEKCE

Pokud doučování neproběhne z důvodu překážky na straně zákazníka (např. nemoc), má zákazník právo na náhradní termín, nikoliv na vrácení peněz.

Pokud doučování neproběhne z důvodu překážky na straně zhotovitele, může si zákazník zvolit náhradní termín či vrácení peněz. V případě nemoci lektora může být zákazníkovi nabídnut náhradní lektor. 

Pokud je lekce ze strany zákazníka zrušena méně než 6 hodin předem, musí být uhrazena v plné výši.

bottom of page